Szkolenia

Szkolimy kandydatów na kierowców i kierowców w zakresie kategorii:

 • AM - motorower. Prawo jazdy kat. AM uprawnia do kierowania:
 • motorowerem;
 • czterokołowcem lekkim
 • zespołem złożonym z pojazdu określonego dla kat. AM oraz przyczepy.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 14 lat.

 • A1 - motocykl. Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania:
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 16 lat.

 • A2 - motocykl. Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania:
 • motocyklem
  o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej
  nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku
  wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy
  tego motocykla;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat.

 • A - motocykl. Prawo jazdy kat. A uprawnia do kierowania:
 • motocyklem;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy;
 • motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW (minimalny wymagany wiek: 21 lat).

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień:

 • 24 lata;
 • 20 lat dla osób posiadających prawo jazdy kat. A2 od co najmniej 2 lat
 • B - samochód osobowy. Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;
 • w/w pojazdem z przyczepą lekką;
 • w/w pojazdem z przyczepą inną niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekroczy 4250 kg. Zespołem
  takim może kierować osoba, która zdała państwowy egzamin praktyczny
  przewidziany dla takiego zespołu, potwierdzony wpisem do prawa jazdy.

 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym również z przyczepą lekką.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat.